Freshdesk is een Engelstalig systeem. Wij hebben alles omgezet naar Nederlands maar kunnen over deze automatische e-mail heengekeken hebben. 

Wij stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt.