Freshdesk is een Engels systeem. Er zijn helaas sommige onderdelen van de portal die wij zelf niet kunnen aanpassen. 

Wij zijn hiervoor al met Freshdesk in gesprek.